Syarat Penggunaan

Sila baca dengan teliti Terma Pengguna ini sebelum menggunakan laman web 1xbetmalaysia.top. Dengan menggunakan laman web kami, anda mengakui dan bersetuju dengan Terma Pengguna ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma Pengguna ini, anda tidak dibenarkan menggunakan laman web kami.

Penafian

Segala maklumat yang terdapat di laman web ini hanya untuk tujuan maklumat am sahaja. Kami tidak memberikan sebarang jaminan, baik tersurat mahupun tersirat, mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau kesesuaian maklumat yang terdapat di laman web kami.

Segala tindakan yang anda ambil berdasarkan maklumat di laman web ini adalah risiko anda sendiri. Kami tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

Pautan ke Pihak Ketiga

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dikawal atau dikendalikan oleh kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, privasi, atau amalan pihak ketiga tersebut. Anda perlu membaca dan memahami terma penggunaan dan polisi privasi pihak ketiga sebelum menggunakan laman web mereka.

  • Contoh pihak ketiga 1
  • Contoh pihak ketiga 2
  • Contoh pihak ketiga 3

Hak Cipta

Semua kandungan di laman web ini adalah hak cipta terpelihara oleh kami. Anda tidak dibenarkan menggandakan, menyalin, atau menggunakan kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

Perubahan Terma Pengguna

Kami berhak untuk mengemaskini atau mengubahsuai Terma Pengguna ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak halaman ini secara berkala untuk mengkaji terma terkini. Dengan terus menggunakan laman web kami selepas perubahan Terma Pengguna, anda bersetuju dengan perubahan tersebut.